เข้าสู่ระบบ

login

forget password? click here

don't have an account? register now

หนังสือฝึก"อ่านออก อ่านได้"ด้วยเออาร์

RAP--Reading Analytic Platform

ชุดแบบฝึกหัด

...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 1

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 2

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 3

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 4

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 5

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 6

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 7

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 8

อ่าน
...
ชุดฝึก "อ่านออก อ่านได้"

แบบฝึกหัดชุดที่ 9

อ่าน

ขั้นตอนการติดตั้ง

-ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบความสามารถในการอ่าน

-ระบบจะทำการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่าน

-ผู้เรียนดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นและเข้าสู่ระบบ

-ระบบจะทำการจัดชุดแบบฝึกการอ่านตามที่วินิจฉัยจากการทดสอบการอ่าน

-นักเรียนทการฝึกการอ่านตามการวินิจฉัยของระบบ

-ระบบทำการวินิจฉัยผลการฝึกการอ่านแสดงผลตามกราฟความชัน

ดาวน์โหลด
เข้าสู่ระบบ