ครูคืนถิ่น

ติดตามคำชี้แจงดำเนินกิจกรรมผ่าน Zoom

และลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

เร็วๆนี้


Available courses

การเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้

การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละกลุ่มสาระ (CLIL)

การรู้ด้านการเงิน ( Financial Literacy )

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

วิดีทัศน์ รายการคนค้นคน : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ ศาสตร์การสอนและเนื้อหาสาระ (PCK)